Drukuj

Art. 299 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 299.

Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów może dopuścić dowód z przesłuchania stron.

Artykuł 1 ...297 298 299 300 301 ...1217

Przejdź do artykułu