Drukuj

Art. 301 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 301.

Jeżeli powództwo jest wytoczone przez prokuratora lub organizację pozarządową na rzecz oznaczonej osoby, przesłuchuje się w charakterze strony powodowej tę osobę, chociażby nie przystąpiła ona do sprawy.

Artykuł 1 ...299 300 301 302 303 ...1217

Przejdź do artykułu