Drukuj

Art. 315 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 315.

§ 1. Strony mają prawo wskazywać przed sądem orzekającym uchybienia popełnione przy zabezpieczeniu dowodu.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...313 314 315 316 317 ...1217

Przejdź do artykułu