Drukuj

Art. 317 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 317.

§ 1. Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli nadaje się do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre z żądań pozwu; to samo dotyczy powództwa wzajemnego.

§ 2. Na tej samej podstawie sąd może wydać wyrok częściowy, rozstrzygając o całości żądania powództwa głównego lub wzajemnego.

Artykuł 1 ...315 316 317 318 319 ...1217

Przejdź do artykułu