Drukuj

Art. 343-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 343-1.

Jeżeli po wydaniu wyroku zaocznego okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla wyrok zaoczny i wydaje odpowiednie postanowienie.

Artykuł 1 ...342 343 343‑1 344 345 ...1217

Przejdź do artykułu