Drukuj

Art. 343 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 343.

Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Pozwanego poucza się także o treści art. 344 § 2 zdanie drugie.

Artykuł 1 ...341 342 343 343‑1 344 ...1217

Przejdź do artykułu