Drukuj

Art. 356 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 356.

Rozstrzygnięcia zawarte w postanowieniach niekończących postępowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje się do protokołu bez spisywania odrębnej sentencji, jeżeli nie przysługuje na nie zażalenie.

Artykuł 1 ...354 355 356 357 358 ...1217

Przejdź do artykułu