Drukuj

Art. 358 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 358.

Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiąże sąd od chwili, w której zostało podpisane wraz z uzasadnieniem, jeżeli zaś sąd postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji.

Artykuł 1 ...356 357 358 359 360 ...1217

Przejdź do artykułu