Drukuj

Art. 372 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 372.

Strona przeciwna może w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia apelacji wnieść odpowiedź na apelację wprost do sądu drugiej instancji.

Artykuł 1 ...370‑1 371 372 373 374 ...1217

Przejdź do artykułu