Drukuj

Art. 373 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 373.

Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu.

Artykuł 1 ...371 372 373 374 375 ...1217

Przejdź do artykułu