Drukuj

Art. 375 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 375.

Poza wypadkami wymienionymi w dwóch artykułach poprzedzających sąd drugiej instancji wyznacza rozprawę.

Artykuł 1 ...373 374 375 376 377 ...1217

Przejdź do artykułu