Drukuj

Art. 380 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 380.

Sąd drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje również te postanowienia sądu pierwszej instancji, które nie podlegały zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

Artykuł 1 ...378 379 380 381 382 ...1217

Przejdź do artykułu