Drukuj

Art. 381 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 381.

Sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później.

Artykuł 1 ...379 380 381 382 383 ...1217

Przejdź do artykułu