Drukuj

Art. 398-12 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 398-12.

Z wyjątkiem wypadków określonych w art. 173–175-1, postępowanie przed Sądem Najwyższym ulega zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron.

Artykuł 1 ...398‑10 398‑11 398‑12 398‑13 398‑14 ...1217

Przejdź do artykułu