Drukuj

Art. 399 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 399.

§ 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 2. Na podstawie określonej w art. 401-1 postępowanie może być wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.

Artykuł 1 ...398‑22 398‑23 399 400 401 ...1217

Przejdź do artykułu