Drukuj

Art. 400 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 400.

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Artykuł 1 ...398‑23 399 400 401 401‑1 ...1217

Przejdź do artykułu