Drukuj

Art. 409 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 409.

Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom pozwu oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.

Artykuł 1 ...407 408 409 410 411 ...1217

Przejdź do artykułu