Drukuj

Art. 408 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 408.

Po upływie lat dziesięciu od dnia uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie była należycie reprezentowana.

Artykuł 1 ...406 407 408 409 410 ...1217

Przejdź do artykułu