Drukuj

Art. 414 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 414.

Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Artykuł 1 ...412 413 414 415 416 ...1217

Przejdź do artykułu