Drukuj

Art. 416 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 416.

§ 1. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 401-1.

Artykuł 1 ...414 415 416 416‑1 417‑424 ...1217

Przejdź do artykułu