Drukuj

Art. 424-4 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 424-4.

Skargę można oprzeć na podstawie naruszeń prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Artykuł 1 ...424‑2 424‑3 424‑4 424‑5 424‑6 ...1217

Przejdź do artykułu