Drukuj

Art. 425 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 425.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków.

Artykuł 1 ...424‑11 424‑12 425 426 427 ...1217

Przejdź do artykułu