Drukuj

Art. 424-12 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 424-12.

W wypadkach nieuregulowanych przepisami niniejszego działu do postępowania wywołanego wniesieniem skargi stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

Artykuł 1 ...424‑10 424‑11 424‑12 425 426 ...1217

Przejdź do artykułu