Drukuj

Art. 44 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 44.

Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd.

Artykuł 1 ...42 43 44 45 46 ...1217

Przejdź do artykułu