Drukuj

Art. 453 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 453.

Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o ustalenie  lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia.

Artykuł 1 ...451 452 453 453‑1 454 ...1217

Przejdź do artykułu