Drukuj

Art. 457 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 457.

W sprawach o zaprzeczenie pochodzenia dziecka lub o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, albo o rozwiązanie przysposobienia odpis pozwu doręcza się prokuratorowi i zawiadamia się go o terminach rozprawy.

Artykuł 1 ...456 456‑1 457 458 459 ...1217

Przejdź do artykułu