Drukuj

Art. 475-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 475-1.

Przepisów art. 466, 467, 468, 470 i 471 nie stosuje się do skargi kasacyjnej i do postępowania przed Sądem Najwyższym, wywołanego jej wniesieniem.

Artykuł 1 ...474 475 475‑1 476 477 ...1217

Przejdź do artykułu