Drukuj

Art. 477 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 477.

W postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika wezwania do udziału w sprawie, o którym mowa w art. 194 § 1 i § 3, sąd może dokonać również z urzędu. Przewodniczący poucza pracownika o roszczeniach wynikających z przytoczonych przez niego faktów.

Artykuł 1 ...475‑1 476 477 477‑1 477‑2 ...1217

Przejdź do artykułu