Drukuj

Art. 479-47 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-47.

§ 1. Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji.

§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania.

Artykuł 1 ...479‑45 479‑46 479‑47 479‑48 479‑49 ...1217

Przejdź do artykułu