Drukuj

Art. 479-55 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-55.

Przepisy art. 479-32 § 1 i art. 479-47–479-54 stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu.

Artykuł 1 ...479‑53 479‑54 479‑55 479‑56 479‑57 ...1217

Przejdź do artykułu