Drukuj

Art. 479-53 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-53.

§ 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.

§ 2. W razie uwzględnienia odwołania, sąd ochrony konkurencji i konsumentów zaskarżoną decyzję albo uchyla, albo zmienia w całości lub w części i orzeka co do istoty sprawy.

Artykuł 1 ...479‑51 479‑52 479‑53 479‑54 479‑55 ...1217

Przejdź do artykułu