Drukuj

Art. 479-61 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-61.

§ 1. W sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty stronami są także Prezes Urzędu i zainteresowany.

§ 2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiązki zależą od rozstrzygnięcia procesu oraz ten, kto uczestniczył w postępowaniu przed Prezesem Urzędu na prawach strony. Jeżeli zainteresowany nie został wezwany do udziału w sprawie, sąd ochrony konkurencji i konsumentów wezwie go na wniosek strony albo z urzędu.

Artykuł 1 ...479‑59 479‑60 479‑61 479‑62 479‑63 ...1217

Przejdź do artykułu