Drukuj

Art. 479-66 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-66.

Przepisy art. 479-32 § 1 i art. 479-58 – 479-65 stosuje się odpowiednio do zażaleń na postanowienia Prezesa Urzędu

Artykuł 1 ...479‑64 479‑65 479‑66 479‑66a 479‑67 ...1217

Przejdź do artykułu