Drukuj

Art. 479-67 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-67.

§ 1. (uchylony)

§ 2. Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia.

Artykuł 1 ...479‑66 479‑66a 479‑67 479‑68 479‑69 ...1217

Przejdź do artykułu