Drukuj

Art. 479-80 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-80.

§ 1. Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego wnosi się, za jego pośrednictwem, do sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania.

Artykuł 1 ...479‑78 479‑79 479‑80 479‑81 479‑82 ...1217

Przejdź do artykułu