Drukuj

Art. 479-85 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-85.

W razie wniesienia odwołania od decyzji organu regulacyjnego sąd ochrony konkurencji i konsumentów może na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Artykuł 1 ...479‑83 479‑84 479‑85 479‑86 479‑87 ...1217

Przejdź do artykułu