Drukuj

Art. 479-86 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 479-86.

§ 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od decyzji organu regulacyjnego, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.

§ 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd ochrony konkurencji i konsumentów uchyla albo zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję i orzeka co do istoty sprawy.

Artykuł 1 ...479‑84 479‑85 479‑86 479‑87 479‑88 ...1217

Przejdź do artykułu