Drukuj

Art. 496 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 496.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

Artykuł 1 ...494 495 496 497 497‑1 ...1217

Przejdź do artykułu