Drukuj

Art. 505-10 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-10.

§ 1. Sąd rozpoznaje apelację w składzie jednego sędziego.

§ 2. Sąd może rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym, chyba że strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelację zażądała przeprowadzenia rozprawy.

§ 3. (utracił moc)

Artykuł 1 ...505‑8 505‑9 505‑10 505‑11 505‑12 ...1217

Przejdź do artykułu