Drukuj

Art. 505-18 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-18.

§ 1. Jeżeli europejski nakaz zapłaty, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1896/2006, może zostać wydany tylko co do części roszczenia i powód wyraża na to zgodę, sprawę co do pozostałej części roszczenia sąd rozpoznaje we właściwym trybie. W przypadkach wskazanych w ustawie sąd rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych, z wyłączeniem przepisów o postępowaniu nakazowym i upominawczym.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...505‑16 505‑17 505‑18 505‑19 505‑19a ...1217

Przejdź do artykułu