Drukuj

Art. 505-16 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-16.

§ 1. Europejskie postępowanie nakazowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.

§ 2. Europejski nakaz zapłaty może wydać także referendarz sądowy.

§ 3. Referendarz sądowy może wydawać zarządzenia.

Artykuł 1 ...505‑14 505‑15 505‑16 505‑17 505‑18 ...1217

Przejdź do artykułu