Drukuj

Art. 505-23 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-23.

Rozpoznanie sprawy następuje na posiedzeniu niejawnym. Sąd może wyznaczyć rozprawę w przypadkach wskazanych w przepisach rozporządzenia nr 861/2007.

Artykuł 1 ...505‑21 505‑22 505‑23 505‑24 505‑25 ...1217

Przejdź do artykułu