Drukuj

Art. 505-25 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 505-25.

§ 1. Świadek składa zeznanie na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. W takim przypadku świadek składa przyrzeczenie przez podpisanie tekstu przyrzeczenia. Świadek obowiązany jest złożyć tekst zeznania w sądzie w terminie wyznaczonym przez sąd. Przepisy art. 165 § 2, art. 274 § 1 i art. 276 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Przesłuchanie strony następuje na piśmie, jeżeli sąd tak postanowi. Przepisu art. 303 nie stosuje się.

Artykuł 1 ...505‑23 505‑24 505‑25 505‑26 505‑27 ...1217

Przejdź do artykułu