Drukuj

Art. 53-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 53-1.

Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się odpowiednio. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Artykuł 1 ...52 53 53‑1 54 55 ...1217

Przejdź do artykułu