Drukuj

Art. 55 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 55.

Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Artykuł 1 ...53‑1 54 55 56 57 ...1217

Przejdź do artykułu