Drukuj

Art. 575-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 575-1.

W sprawach opiekuńczych osób małoletnich sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy przemawia dobro małoletniego.

Artykuł 1 ...574 575 575‑1 576 577 ...1217

Przejdź do artykułu