Drukuj

Art. 577 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 577.

Sąd opiekuńczy może zmienić swe postanowienie nawet prawomocne, jeżeli wymaga tego dobro osoby, której postępowanie dotyczy.

Artykuł 1 ...575‑1 576 577 578 578‑1 ...1217

Przejdź do artykułu