Drukuj

Art. 585-1 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 585-1.

§ 1. Wskazanie osoby przysposabiającego przez rodziców, o którym mowa w art. 119-1a ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 oraz z 2018 r. poz. 950), następuje przed sądem opiekuńczym właściwym dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną.

§ 2. W przypadku wskazania, o którym mowa w § 1, przed wszczęciem postępowania w sprawie o przysposobienie, sąd opiekuńczy wyznacza termin, w którym wskazany przez rodziców przysposabiający powinien zgłosić do sądu opiekuńczego wniosek o przysposobienie pod rygorem nieuwzględnienia wskazania. Termin ten nie może przekraczać dwóch tygodni.

Artykuł 1 ...584 585 585‑1 585‑2 586 ...1217

Przejdź do artykułu