Drukuj

Art. 584 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 584.

Postanowienie o nadaniu dziecku nazwiska staje się skuteczne dopiero po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić.

Artykuł 1 ...582‑1 583 584 585 585‑1 ...1217

Przejdź do artykułu