Drukuj

Art. 588 KPC


Kodeks postępowania cywilnego
Artykuł 588.

Postanowienie orzekające przysposobienie staje się skuteczne po uprawomocnieniu się. Postanowienia takiego sąd opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić.

Artykuł 1 ...586‑1 587 588 589 590 ...1217

Przejdź do artykułu